Report scammer cái cho xôm nào. Số tiền: $1k Tên: Phạm Văn Tuấn Phone: 018893975…


Report scammer cái cho xôm nào.
Số tiền: $1k
Tên: Phạm Văn Tuấn
Phone: 01889397506
STK VCB: 0041000193304
Works: Hiện tại thấy ghi là làm coder cho các bác trên TF, trước có chát nói làm mấy themes cho bên Cactusthe…
Quê: Đà Nẵng (Dạo này các bạn Đà Nẵng nổi tiếng quá)
Skype: phamtuan.001
Facebook: https://www.facebook.com/pvtuan11 (Block mình rồi thì phải)
Facebook (WP Viet Nam): https://www.facebook.com/groups/wordpressviet/permalink/1204666929547856/

Đầu tháng rồi mình cần mua ít Payonner để thanh toán các dịch vụ + pay cho partner, bạn Tuấn nhảy vào Skype nói có một ít PO từ freelancer cần sell. Bình thường mình dùng trung gian nhưng ngó thấy có skype chat history trước có làm project với bạn ấy nên không nghi ngờ, không dùng trung gian mà chuyển luôn cho bạn ấy 22tr, 2 tuần sau bạn lấy lươn lẹo không chịu trả.

Bác nào có thông tin địa chỉ bạn ấy nói mình cái nhé, hoặc nếu là bạn của bạn Tuấn kia thì báo cho bạn ấy cái nhé.

Bài này không vi phạm rule nào lên mấy bác admin đừng remove đi nhé, cái này report cho a e trong group biết mà tránh 😉